KLACHTENPROCEDURE

Een klacht kan worden geuit wanneer een cursist het niet eens is met de handelwijze van een docent en/of van de directie van de VABK en/of niet tevreden is over de gegeven lessen.

Alvorens deze klacht te uiten tegenover de klachtenfunctionaris, dient de klager de klacht(en) kenbaar te maken bij de docent en bij de directie Frouk Riemersma. Wanneer na herhaalde gesprekken of pogingen daartoe door de klager en betrokken partij geen overeenstemming is bereikt, kan de klager de klacht bij de klachtenfunctionaris indienen.

De klager dient de klacht schriftelijk in bij de klachtenfunctionaris met een afschrift  aan de directie van de VABK met daarbij alle relevante informatie. De klachtenfunctionaris geeft binnen 5 werkdagen, uitgezonderd overmacht, een schriftelijke bevestiging van ontvangst aan de klager en aan de directie.
De klachtenfunctionaris past hoor en wederhoor toe en kan inzage vragen in schriftelijke stukken om tot een juist inzicht te komen in de verschillende standpunten. De klachtenfunctionaris zal zich vooral baseren op de regels en regelingen van de VABK en wat gebruikelijk is in de 'branche'.

Binnen 4 weken na ontvangst van de klacht doet de klachtenfunctionaris schriftelijk uitspraak, tenzij de klachtenfunctionaris eerder aan de klager en de directie heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben. De klachtenfunctionaris zal het uitstel beargumenteren en een indicatie geven wanneer men de uitspraak kan verwachten. In geen geval zal de procedure langer dan 3 maanden in beslag nemen.

De klachtenfunctionaris zal zich in eerste instantie richten op bemiddeling tussen klager en betrokkenen partij. Wanneer overeenstemming onmogelijk blijkt, zal de klachtenfunctionaris een uitspraak doen waarin één of geen van de partijen in het gelijk worden gesteld. De uitspraak van de klachtenfunctionaris is voor alle partijen bindend.
Uiterlijk een half jaar na de uitspraak van de klachtenfunctionaris zal de directie dan wel de klager aan de klachtenfunctionaris en aan de andere partij(en) schrifelijk laten weten welke actie(s) zijn ondernomen naar aanleiding van de uitspraak van de klachtenfunctionaris. 

De klacht wordt door de klachenfunctionaris en directie vertrouwelijk behandeld evenals alle informatie die in dat kader wordt verzameld. Alle informatie wordt bij de klachtenfunctionaris gearchiveerd en wordt maximaal 3 jaar bewaard, tenzij wettelijke regelingen anders voorschrijven.

Klachtenfunctionaris: Gillis Mol, telefoonnummer 079-7850190, e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .