WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE VABK EN DE SAS

Please scroll downwards for the English translation

Wil je graag op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws of op de wachtlijst worden geplaatst? Stuur een berichtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Zoek je informatie over de workshops en modules? Kijk op het tabblad Activiteiten.


NIEUWS
OPEN DAGEN OP ZATERDAG 1 APRIL EN 13 MEI 2017

Kennismaken met de opleiding: meditatie - theorie n.a.v. het boek 'KunstLeven' van Frouk Riemersma - modelwerk - praktisch werk - kunstgeschiedenis. In de middag is vinden toelatingsgesprekken plaats. Start 10 uur.

BOEK 'KUNSTLEVEN' VAN FROUK RIEMERSMA (illustraties Jan Selen) IS UITGEKOMEN
Het boek 'Kunstleven' is te bestellen onder ISBN-nr 978-94-6345-008-9.
De engelse vertaling 'A Life of Art' is te bestellen onder ISBN-nr 978-94-6345-019-5.
       

    

INTRODUCTIEWORKSHOP VABK/SAS - 28 en 29 Januari 2017 - zie 'Activitities SAS'
Om kennis te maken met de VABK en/of de SAS, is er een tweedaagse op zaterdag en zondag 28-29 januari 2017, van 10-17 uur. Het zijn twee dagen waarin je gaat werken met meditatie/ theorie/ model/ kunstgeschiedenis/ vrij werken en reflecteren. Ook wordt er gewerkt met Frouks nieuwe boek. Het is ook een heerlijk opfriscursus voor oud leerlingen. Thema: “Het oude weten”. Groep: 12 personen. Kosten; 165,-. Incl. klein materiaal (klei/ papier)/ gebruik gereedschap/ lunch. Excl. steen.
Opgave via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

NIEUWE LOCATIE VABK IN ZEIST
Vanaf januari 2017 is de VABK gevestigd in een gedeelte van het oude gymnastieklokaal van Helicon; een prachtige locatie op de Socrateslaan te Zeist. Naast de grote werkruimte hebben we ook een mooie binnentuin tot onze beschikking. een heerlijke beschutte plek waar je kunt hakken, lassen en tot jezelf kunt komen.

OP DE NIEUWE LOCATIE: OPEN ATELIER / WERKDAGEN
waarin het mogelijk is om zelfstandig te werken op deze inspirerende locatie.

SAS: School for Art and Self development
Vanaf januari 2017 bieden wij onze professionele Kunstscholing aan in 2 parttime vormen:
VABK: 2 jarig, 1 dag per week (+/- 40 dagen per jaar), nederlandstalig. En de
SAS: in modules (engelstalig) en workshops (nederlands- en engelstalig). Deze zijn in willekeurige volgorde en vrij voor iedereen te volgen.

Kunst en Muziek
Expositie VABK in Johanneskerk Amersfoort, onder begeleiding van muziek van Kamerkoor Fibonacci - 5 november 2016. Bekijk hier het filmpje.
 

De VABK en de SAS
De VABK en de SAS zijn beide bedoeld voor mensen die klassieke en driedimensionale beeldhouwkunst willen beoefenen. Ze bieden Kunst aan als een moderne weg voor zelfontwikkeling. Kunst als een pad om zelfstandig te bewandelen, waarbij je wordt uitgenodigd om je authentieke creatieve kracht te ontwikkelen en deze te integreren in je dagelijks leven.
Ervaring is niet belangrijk, de bereidheid om te leren wel.

Hopenlijk tot ziens, Frouk Riemersma

Ben je geinteresseerd in de projecten van Frouk Riemersma? Neem een kijkje op www.froukriemersma.nl.
De VABK is geen overheids erkende opleiding. De VABK is geregistreerd bij de CRKBO.

WELCOME ON THE WEBSITE OF THE VABK AND THE SAS

Would you like to be kept informed of the latest news, or do you want to be placed on the waiting list? Please send a mail to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. or Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
If you are looking for information about the English language workshops and modules, please have a look on the activities tab.

NEWS
OPEN DAYS ON SATURDAY APRIL 1ST AND MAY 13TH

Meet the training and teachers. Program: meditation - theory from the book 'A Life of Art' of Frouk Riemersma - modelwork - praktical work - art history. In the afternoon interviews will take place. Start 10 am.

THE BOOK 'A LIFE OF ART' FROM FROUK RIEMERSMA (illustrations Jan Selen) HAS COME TRUE
The book 'A Life of Art' can be orderd via ISBN-nr 978-94-6345-019-5.
The dutch translation 'Kunstleven' can be orderd via ISBN-nr 978-94-6345-008-9.

    


         

INTRODUCTION WORKSHOP VABK/SAS - 28 and 29 January 2017 - see 'Activitities SAS'

To get to know the VABK and/or the SAS, there is a two-day workshop on Saturday and Sunday 28-29 January 2017, from 10-17. These are two days in which you will be working with meditation/theory/model/art history/free work and reflection. We also will work with Frouks new book. It is also a great refreshing course for old students. Theme: "the old know". Group: 12 people. Costs; 165 euro. Incl. assembly material (clay/paper)/use tools/lunch. Excl. stone.
Registration via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

NEW LOCATION VABK / SAS IN ZEIST
From January 2017, the VABK and SAS are located in a part of the old gymnastics room of the former Helicon; a beautiful location on the Socrateslaan in Zeist. Next to the large workspace, we also can use the beautiful courtyard garden; a lovely shelterd place where you can carve, weld en come to yourself.

ON THE NEW LOCATION: a weekly OPEN WORKSPACE / WORKING DAY,
in which it is possible to work on your own on this inspiring location.

SAS: School for Art and Self development
From January 2017, we offer our professional Art School in 2 part time forms:
VABK: 2 years, 1 day per week (+/- 40 days per year), Dutch spoken.
SAS: in modules (English spoken) and workshops (Dutch / English spoken).
These are free for anyone and can be followed in no particular order.

Art and Music
Exhibition VABK with music from the Chamberchoir Fibonacci, November 5th 2016, Amersfoort. Watch the movie.

Both, VABK and SAS, are ment for people who would like to learn classical and modern 3-dimensional sculpture art. The VABK and SAS offer Art as a modern way of Self development. It is a path to develop on your own, in wich you are invited to develop your authentic creative power and to integrate this power in your daily life.
Experience is not important, willing to learn is.

I hope to meet you there, Frouk Riemersma

Are you interested in the projects Frouk Riemersma performs? Please take a look on www.froukriemersma.nl.

The VABK is not a government-approved training. The VABK is registerd in the CRKBO.